Erie Merkus nieuwe voorzitter CultuurZeist

23 mei 2024

Erie Merkus nieuwe voorzitter CultuurZeist

Vanaf 23 mei is Erie Merkus de nieuwe voorzitter van CultuurZeist. Hij volgt Dick van Steenis op, die vanaf 2016 het voorzitterschap van CultuurZeist vervulde. Erie Merkus was tot vorig jaar voorzitter van Teken- en schildervereniging ‘De Toets’. Na afsluiting van zijn werkzame leven, o.a. als beleidsmedewerker in de jeugdzorg, heeft hij meer tijd gekregen voor andere zaken. En nu dus om zich in te zetten voor CultuurZeist. Onder de hoede van deze stichting vallen de organisatie van de Kunstroute, de Walk Art Markt, het Wereldwijd Vertelcafé, De Dag der Kunsten tijdens het Open Monumentenweekend, Inter Cultuur en het Open Podium. Het is Erie’s ambitie om de samenwerking met andere culturele organisaties binnen Zeist en de regio meer te stimuleren. Daarbij hoort ook het tot stand brengen van sociale (ver)binding, bijv. door specifieke doelgroepen te betrekken bij projecten, waardoor de binding in de samenleving wordt vergroot. Dit kan leiden tot het opzetten van nieuwe evenementen, waarbij het uitgangspunt is dat alle vormen van (amateur) podium en beeldende kunsten een platform wordt geboden om zich te laten zien en horen aan de inwoners van Zeist. Van dans, zang, toneel en theater/vertelkunst tot beeldende kunst, literatuur en fotografie. Daarbij is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk. In de komende tijd zal Erie nader kennismaken met de werkgroepen en de culturele organisaties in Zeist.

Scroll naar boven