CultuurZeist

Over ons

Over Cultuur Zeist

Over CultuurZeist

Wat is  CultuurZeist?

CultuurZeist wil alle vormen van (amateur) podium en beeldende kunsten een platform bieden om zich te laten zien en horen aan de inwoners van Zeist. Van dans, zang, toneel en theater/vertelkunst tot beeldende kunst, literatuur en fotografie. De meeste evenementen zijn gratis.

Hoe doen we dat?

Alle evenementen worden georganiseerd door werkgroepen bestaande uit een groep(je) vrijwilligers dat zorg draagt voor de voorbereiding en organisatie. Zij zorgen  samen met de ‘dagvrijwilligers’ ervoor dat de evenementen uitgevoerd kunnen worden.
Onze vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal!

Ook vrijwilliger worden? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

Nieuwe initiatieven

Het bestuur ontvangt graag nieuwe ideeën en initiatieven die aansluiten bij onze doelstellingen en helpt graag mee om deze te realiseren. Dus: heb je een idee voor een cultureel evenement/project, neem dan contact met ons op via info@cultuurzeist.nl.

Jaarverslag 2023
Flyer CultuurZeist (seizoen 2023-2024)
Beleidsplan Cultuur Zeist 2019-2020
Privacyverklaring Stichting CultuurZeist 1mrt2018
Statutenwijziging Cultuur Zeist 2009
Statuten CultuurZeist oprichting 2001

Kamer van Koophandel nummer: 30171959
RSIN: 810010392

Bestuur

Wat doet het bestuur van CultuurZeist?

Het bestuur zorgt ervoor dat er voldoende financiën beschikbaar kunnen worden gesteld om de evenementen uit te voeren. Verder bevordert ze de samenwerking tussen de werkgroepen onderling en stimuleert ze de samenwerking met andere culturele organisaties binnen Zeist en de regio. Ook het tot stand brengen van sociale (ver)binding, bijv. door specifieke doelgroepen te betrekken bij projecten, waardoor de binding in de samenleving wordt vergroot, is een belangrijke leidraad.

Bestuursleden (onbezoldigd)

 • Erie Merkus, voorzitter
 • Jos Aben, penningmeester
 • Marianne van Dijck, coördinator vrijwilligers
 • Jantsje de Boer, secretaris
 • Naomi Meier.

Vicky Kuyk: ondersteunt het bestuur.

Het bestuur is te bereiken via: info@cultuurzeist.nl

Samenwerking

CultuurZeist werkt samen met vele organisaties zoals,

 • Gemeente Zeist,
 • KunstenHuis Idea,
 • Torenlaan Theater,
 • Hotel Theater Figi
 • Literair Zeist,
 • Taalpodium Zeist/Utrecht,
 • Stichting Koffieconcerten (Wouter Harbers)
 • Kunstkaravaan ‘De Bonte Boel’
 • MeanderOmnium,
 • Zelforganisaties,
 • Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ)
 • Forum Amateur Podiumverenigingen (FAP),
 • en vele anderen.

Sponsors

Naast dat CultuurZeist ondersteund wordt door Gemeente Zeist en diverse fondsen en stichtingen en sponsors zoals Bloemsierkunst Margriet heeft CultuurZeist ook de ANBI-status. 

Giften
Om ons werk mogelijk te maken, kunt u uw giften aan CultuurZeist voor 125% aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit geldt als u de drempel haalt om giften te kunnen aftrekken en tot maximaal 10% van uw belastbaar inkomen.
Voorbeeld: U schenkt CultuurZeist € 100,-. U kunt dan € 125,- als aftrekpost opvoeren. Bij een belastingtarief van 42% betaalt u dan uiteindelijk slechts € 47,50 en krijgt CultuurZeist dus € 100,-.

U kunt uw bijdrage storten op NL78 RABO 0395 2301 95.

ANBI

CultuurZeist is een culturele ANBI-organisatie.
Giften om ons werk mogelijk te maken, kunt u voor 125% aftrekken van uw inkomstenbelasting.
U kunt uw bijdrage storten op NL78 RABO 0395 2301 95.

Contact

Stichting CultuurZeist
E info@cultuurzeist.nl

Schriftelijke communicatie via:
Brugakker 1001
3704 KV Zeist

Scroll naar boven